Bliv andelshaver - VKI

Andelsforenings formål

VoresKlinik handler B2B og har som formål at varetage andelshavernes fælles forretningsmæssige interesser gennem indgåelse - og udvikling af fælles indkøbsløsninger til klinikken.

Selskabet skal endvidere kunne påtage sig andre opgaver indenfor det lægefaglige - og sundhedsfaglige område, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, forudsat at sådanne aktiviteter tjener andelshavernes fælles forretningsmæssige interesser.

 

Tegning af andelsbevis - hvem, hvad og hvordan?

Som andelshaver i selskabet kan optages enhver person, herunder en juridisk person (et selskab), der driver lægepraksis i Danmark. Bestyrelsen har desuden besluttet, at også medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan optages som andelshavere.

En andelshaver må ikke være medejer eller økonomisk interesseret i et andet andelsselskab, som konkurrerer med VoresKlinik.info A.M.B.A., men skal dog være berettiget til at deltage i eller forestå kursusaktiviteter og lignende indenfor andre organisationer.

Du kan læse mere om vores regnskab og vedtægter i CVR-registeret.

Det er relativt enkelt at tegne et medlemsskab af foreningen. Tegningen foregår online og du modtager dit andelsbevis straks efter betaling.

 

BLIV ANDELSMEDLEM VED AT KLIKKE HER ...