Vi tager os af det praktiske, så du kan bruge tiden på det vigtigste

Vi gør det nemt at gøre det rigtigt. Vi hjælper med at optimere din praksisdrift, så du får økonomisk råderum til at sikre god trivsel i praksis og kvalitet i behandlingen. Vi hjælper med at reducere udgiftssiden med indkøbsaftaler og stordriftsfordele.

Hvorfor være en del af
Vores Klinik - din praksispartner?

Vores klinik - din praksispartner er et andelsselskab ejet af praktiserende læger, der ønsker mere tid til patienter og flere praksis der er ejet og drevet af ejerlæger

Optimal praksisdrift, bogholderi og revision

 • Praksisdrift: Vi gør det nemt at gøre det rigtigt. Vi hjælper med at optimere din praksisdrift, så du får økonomisk råderum til at sikre god trivsel i praksis og kvalitet i behandlingen gennem vores leverandør Powered by.
 • Bogholderi: Vores leverandør Powered By sørger for bogholderi af praksis, der passer med det behov der er i netop din praksis.
 • Regnskab og skat: Vores leverandør Powered By sørger for regnskab og SKAT for din praksis.
 • Økonomisk plan for praksis: Med udgangspunkt i paragraf 87 opgørelse og klinikkens regnskab, lægges en plan for det kommende års økonomiske udvikling i praksis af vores leverandør Powered By.

Indkøb, køb og salg af praksis mv.

 • Køb og salg af praksis: Vores leverandører kan hjælpe med både køb og salg af praksis. Med udgangspunkt i at en god løsning er en løsning, som alle parter kan se sig selv i.
 • Indkøb: Vi er en indkøbsforening der optimerer indkøb af alt fra utensilier, it systemer og andre indkøb, hvor stordrift giver mening i almen praksis.
 • Personalepleje: Hjælp til alt fra personalepleje, rekruttering og opkvalificering af personale. Det kan være hjælp til MUS samtaler, APV og praksismanager.

Vores ydelser

Faglig kvalitet

 • Fagligt fællesskab: Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab sammen med andre praktiserende læger der ønsker at almen praksis får bedre tid til kerneopgaven og ønsker at etablere et bæredygtigt alternativ til partnerskabsklinikker. Du får indflydelse på hvilke ydelser vi skal udvikle og udbyde for at understøtte arbejdet i almen praksis. 
 
 • Deep End: Vores Klinik – din praksispartner understøtter “Deep end” for at sikre optimale forhold for klinikker placeret i områder med lav lægedækning. 
 
 • Vikarservice: Som en del af Vores Klinik – din praksispartner har du mulighed for gøre brug af vikarservice og venskabspraksis via vores leverandør Medflex. 
 
 • Ejerlæger: Vi arbejder for at almen praksis i videst mulig omfang skal drives af ejerlæger, med tilstedeværelse i egen praksis og med fokus på trivsel, høj faglighed og kontinuitet. 

Ledelse og trivsel

 • Strategiplan for praksis: Vores leverandør Powered By kortlægger, sammen med dig som praksisejer, styrker og udfordringer for praksis og laver planer for de forandringer der er behov for i din praksis. 

 

 • Ledersparring: Ledelse er ikke kun vigtig, men afgørende for at praksis fungerer så der både er god trivsel, god økonomi og god faglig kvalitet med tid til de sårbare patienter. Vores leverandør Powered By tilbyder skræddersyede forløb til din praksis. 

 

 • Trivsel i praksis: Forskellige praksis arbejder forskelligt. Vores leverandør Powered By tager udgangspunkt i dine ønsker for dit praksisliv og hjælper med at organisere praksis, så du får de bedste rammer for at trives i din praksis. 

 

 • Teamarbejde: Vores Leverandør Powered By hjælper med at opkvalificere personale i praksis, så de altid kan varetage opgaver på et højt fagligt niveau. 

 

 • Læringskultur: Vores leverandør Powered By hjælper med at organisere praksis, så samarbejde og læringskultur i praksis understøtter både arbejdsglæde, kvalitet og økonomi. 

 

 • Mediation: Det vigtigste for kvalitet i behandlingen i praksis er godt arbejdsmiljø. Vores leverandør Powered By hjælper med mægling, konfliktløsning og trivselsinitiativer, der er skræddersyet til din praksis. 

Drift

 • Bogholderi: Vores leverandør Powered By sørger for bogholderi af praksis, der passer med det behov der er i netop din praksis. 

 

 • Regnskab og skat: Vores leverandør Powered By sørger for regnskab og SKAT for din praksis. 

 

 • Økonomisk plan for praksis: Med udgangspunkt i §87 opgørelse og klinikkens regnskab, lægges en plan for det kommende års økonomiske udvikling i praksis af vores leverandør Powered By. 

 

 • Køb og salg af praksis: Vores leverandør Powered By hjælper med både køb og salg af praksis. Med udgangspunkt i at en god løsning, er en løsning som alle parter kan se sig selv i. 

 

 • Indkøb: VoresKlinik.info er en indkøbsforening, der samarbejder med relevante aktører om optimale aftaler om indkøb af alt fra IP-telefoni, lægepraksissystem, it systemer, utensilier og andre indkøb, hvor stordrift giver mening i almen praksis. 

 

 • Personalepleje: Hjælp til alt fra personalepleje, rekruttering og opkvalificering af personale. Det kan være hjælp til MUS samtaler, APV og praksismanager. 

Kunne du tænke dig at blive en del af
Vores Klinik – din praksispartner?

Vi arbejder som læger meget solistisk i et kompliceret felt, der hele tiden udvikler sig. Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab, hvor vi er optaget af at spille hinanden gode. Det betyder, at du får kolleger til sparring og hjælp samt vejledninger, fraser og instrukser til arbejdsdeling og hjælp i det daglige arbejde.