Faglighed baseret på DSAM´s pejlemærker og professionsetik

Kvalitet i praksis kræver fokus på faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet. DSAM har formuleret en professionsetik, der sammen med de 7 pejlemærker for almen praksis,  danner det faglige fundament for Vores Klinik – din praksispartner, som vi bruger som sigtelinjer, når vi udvikler løsninger til din praksis. 

Hvorfor være en del af
Vores Klinik - din praksispartner?

Vores klinik er et andelsselskab ejet af praktiserende læger, der ønsker mere tid til patienter og flere praksis der er ejet og drevet af ejerlæger

Understøttelse af PLO

Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, er det et krav at du er medlem af PLO. Vi bakker op om PLO´s overenskomst og det politiske arbejde og de løsninger der udviklses af PLO, til glæde for foreningens medlemmer.

Vi ønsker at understøtte trivsel i praksis og optimere rammebetingelser for, at yngre læger har mod på at nedsætte sig i almen praksis og at ældre ejerlæger har mod på at blive lidt længere.

For læger der ønsker at være ansat i praksis, ønsker vi at etablere et fagligt funderet tilbud, hvor ejerlæger har tilstedeværelse i egen klinik og hvor der er fokus på faglighed, trivsel og kontinuitet.

Understøttelse af DSAM

Vi tager udgangspunkt i DSAM´s pejlemærker for almen praksis som sigtelinjer for vores arbejde med at understøtte arbejdet i din praksis.  

Det betyder at vi bruger tid og energi på at skabe de bedste rammebetingelser for at sikre ensartet høj kvalitet i behandlingen og give praksis mulighed for at få mere tid til de mest sårbare patienter.

Nedenfor kan du læse mere om DSAM pejlemærker og proffesionsetik:

DSAM pejlemærker
DSAM Professionsetik

Vores ydelser

Faglig kvalitet

 • Fagligt fællesskab: Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab sammen med andre praktiserende læger der ønsker at almen praksis får bedre tid til kerneopgaven og ønsker at etablere en bæredygtigt løsning for ejerlæger i praksis. Du får indflydelse på hvilke ydelser vi skal udvikle og udbyde for at understøtte arbejdet i almen praksis.
   
 • Deep End: Vores Klinik – din praksispartner understøtter “Deep end” for at sikre optimale forhold for klinikker placeret i områder med lav lægedækning. 

 • Vikarservice: Som en del af Vores Klinik – din praksispartner, har du mulighed for gøre brug af vikarservice og venskabspraksis via vores leverandør Medflex. 

 • Ejerlæger i almen praksis: Vi arbejder for at almen praksis i videst mulig omfang skal drives af ejerlæger, med tilstedeværelse i egen praksis og med fokus på trivsel, høj faglighed og kontinuitet. 

Ledelse og trivsel

 • Strategiplan for praksis: Vores leverandør Powered By kortlægger, sammen med dig som praksisejer, styrker og udfordringer for praksis og laver planer for de forandringer der er behov for i din praksis. 

 

 • Ledersparring: Ledelse er ikke kun vigtig, men afgørende for at praksis fungerer så der både er god trivsel, god økonomi og god faglig kvalitet med tid til de sårbare patienter. Vores leverandør Powered By tilbyder skræddersyede forløb til din praksis. 

 

 • Trivsel i praksis: Forskellige praksis arbejder forskelligt. Vores leverandør Powered By tager udgangspunkt i dine ønsker for dit praksisliv og hjælper med at organisere praksis, så du får de bedste rammer for at trives i din praksis. 

 

 • Teamarbejde: Vores Leverandør Powered By hjælper med at opkvalificere personale i praksis, så de altid kan varetage opgaver på et højt fagligt niveau. 

 

 • Læringskultur: Vores leverandør Powered By hjælper med at organisere praksis, så samarbejde og læringskultur i praksis understøtter både arbejdsglæde, kvalitet og økonomi. 

 

 • Mediation: Det vigtigste for kvalitet i behandlingen i praksis er godt arbejdsmiljø. Vores leverandør Powered By hjælper med mægling, konfliktløsning og trivselsinitiativer, der er skræddersyet til din praksis. 

Drift

 • Bogholderi: Vores leverandør Powered By sørger for bogholderi af praksis, der passer med det behov der er i netop din praksis. 

 • Regnskab og skat: Vores leverandør Powered By sørger for regnskab og SKAT for din praksis. 

 • Økonomisk plan for praksis: Med udgangspunkt i §87 opgørelse og klinikkens regnskab, lægges en plan for det kommende års økonomiske udvikling i praksis af vores leverandør Powered By. 

 • Køb og salg af praksis: Vores leverandør Powered By hjælper med både køb og salg af praksis. Med udgangspunkt i at en god løsning, er en løsning som alle parter kan se sig selv i. 

 • Indkøb: VoresKlinik.info er en indkøbsforening, der samarbejder med relevante aktører om optimale aftaler om indkøb af alt fra IP-telefoni, lægepraksissystem, it systemer, utensilier og andre indkøb, hvor stordrift giver mening i almen praksis. 

 • HR arbejde: Vores Klinik – din praksispartner samarbejder med KlinikHR om at levere HR system, hvor der kan laves elektroniske ansættelseskontrakter, foretages tidsregistrering og laves lønrapport.

Kunne du tænke dig at blive en del af Vores Klinik - din praksispartner?

Vi arbejder som læger meget solistisk i et kompliceret felt der hele tiden udviklser sig. Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab, hvor vi er optaget af at spile hinanden gode. Det betyder at du får kolleger til sparring og hjælp samt vejledninger, fraser og instrukser til arbejdsdeling og hjælp i det daglige arbejde.