Hvad får du som medlem af
Vores Klinik - din praksispartner?

Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab sammen med andre praktiserende læger, der ønsker at almen praksis får bedre tid til kerneopgaven. Er du eksisterende andelshaver har du mulighed for at opgradere dit medlemskab. Er du ny andelshaver, har du mulighed for at vælge mellem to niveauer af medlemskab:

Basismedlem
VoresKlinik.info

 1. Adgang til indkøbsforeningens indkøbsaftaler omkring utensilier, IP telefoni, lægepraksissystem mv.

  Pris (engangsbeløb)

  2000 kr./klinik

Stort medlem
Praksispartner

 1. Adgang til VoresKlinik.info indkøbsaftaler omkring utensilier, IP telefoni, lægepraksissystem mv.
 2. Adgang til optimeret løsning for løn, bogføring, skat og regnskab
 3. Adgang til intranet med HR funktioner som tidsregistrering, MUS, APV og GDPR
 4. Mulighed for årlig strategiplan for praksis: Vi kortlægger, sammen med dig som praksisejer, styrker og udfordringer for din praksis og laver plan for de forandringer der er behov for i din praksis.
 5. Mulighed for tilkøb af tillægsydelser efter behov
 6. Adgang til vikarservice

  Pris (engangsydelse)
  10.000 kr./kapacitet/klinik

Hvad tilbyder Vores Klinik - din praksispartner?

Vores Klink har i mange år fungeret som indkøbsforening for praktiserende læger og har i dag 850 klinikker som medlemmer. Vores Klinik er ejet og drevet af foreningens medlemmer og udvikler de tilbud som foreningens medlemmer efterspørger.

Vi står et godt sted. Fordi vi er mange, står vi stærkere i forhold til at forhandle gode aftaler til foreningens medlemmer og udvikle nye løsninger.

Almen praksis er i en rivende udvikling.

Det er positivt, men det betyder også at det bliver mere komplekst at drive praksis med højere krav til drift og organisering. For at sikre tid til kerneopgaven i praksis og for at understøtte trivsel i hverdagen, har vi derfor valgt, at udvikler os fra at være en indkøbsforening til også at understøtte ledelse og drift af praksis. Det kalder vi Vores Klinik – din praksispartner.

For at løse de opgaver der efterspørges, har vi lavet samarbejdsaftaler med flere underleverandører, der understøtter de behov der formuleres af andelsforeningens medlemmer.

Faglig kvalitet

Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner bliver du en del af et fagligt fællesskab sammen med andre praktiserende læger, der ønsker at almen praksis får bedre tid til kerneopgaverne og ønsker at etablere et bæredygtigt alternativ til partnerskabsklinikker.

Du får indflydelse på hvilke ydelser vi skal udvikle og udbyde, for at understøtte arbejdet i din praksis.

Indkøbsfællesskab

VoresKlinik.info forhandler, på vegne af andelsforeningens medlemmer, optimale indkøbsaftaler med relevante aktører. Der er aftaler vedrørende alt fra IP-telefoni, it, lægepraksissystem og utensilier. 

Du vil som andelshaver kunne få rabat på op mod 20% i forhold til de priser enkeltklinikker kan opnå.

Ledelsessparring

Vores leverandør Powered By tilbyder samtaler der hjælper og inspirerer dig eller hele ledelsesteamet til at lære af dine/jeres udfordringer og erfaringer. Samtaler, der skaber gode løsninger, så du/I går klogere og bedre rustet videre.

Bogføring og regnskab

Vores Vores leverandør Powered By tilbyder bogføring af alle virksomhedens aktiviteter. Vi foretager ligeledes regnskab for virksomheden og personligt regnskab. 

Med udgangspunkt i virksomhedsregnskab foretages årligt sparring i forhold til drift og organisering af praksis

Vores Klinik – din praksispartner vikar

Har du lyst til at arbejde i en klinik der er tilknyttet Vores Klinik – din praksispartner, som har fokus på fagligt fællesskab, god trivsel og høj faglig kvalitet, har du nu mulighed for at melde dig i vikarkorpset hos Vores Klinik – din praksispartner.

Vi samarbejder med vores leverandør Medflex om at skabe mulighed for at arbejde i klinikker tilknyttet Vores Klinik – din praksispartner i hele landet i både kortere og længer tid. Hvem ved, måske bliver du så glad for arbejdet, at du vælger at blive?

Organisationsudvikling

Vores leverandør Powered By tilbyder at facilitere udviklingsprocesser i din organisation, hvor vi sætter fokus på din organisation og den opgave, som I ønsker hjælp til. Vi skræddersyr indsatsen til lige præcis jeres behov.

Uddannelse af personale

Vores leverandør Powered By hjælper med at uddanne dit personale til at varetage de opgaver der er brug for i din praksis. Vi anbefaler relevante kurser i PLO-E og andre anerkendte uddannelsestilbud.

Det sværeste er dog at gå fra ny viden og nye indsigter til at implementere ny praksis, så det hjælper vi også med. 

Konflikthåndtering/Mediation

Stærke følelser får os ofte til at holde endnu mere på vores egen version af sagen. Vores leverandørs udgangspunkt er at reparere på relationen på samme tid som vi koncentrerer os om selve sagen, og ved at sætte fokus på håb og ønsker løsnes den fastlåste situationen stille og roligt op.

Fagligt fællesskab

Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab sammen med andre praktiserende læger, der ønsker at almen praksis får bedre tid til kerneopgaverne og ønsker at etablere et bæredygtigt alternativ til partnerskabsklinikker.

Du får indflydelse på hvilke ydelser vi skal udvikle og udbyde, for at understøtte arbejdet i din praksis.

Praksisudvikling

Vores leverandør Powered By hjælper med indberetning til myndigheder, økonomisk kontrol, generationsskifte i praksis og ansættelse af personale.

Vi kan også hjælpe med udvidelse af praksis og opkvalificering af personale.

Deep End

Vores Klinik – din praksispartner har fokus på at understøtte initiativer der skaber lighed i sundhed. Det handler om at gøre det lettere i den enkelte klinik, at gøre mere for de sårbare patienter. Det handler også om at understøtte praksis i landets yderområder hvor antallet af sårbare patienter er flest og antallet af speciallæger er mindst.

Vores ydelser

Faglig kvalitet

 • Fagligt fællesskab: Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab sammen med andre praktiserende læger der ønsker at almen praksis får bedre tid til kerneopgaven og ønsker at etablere et bæredygtigt alternativ til partnerskabsklinikker. Du får indflydelse på hvilke ydelser vi skal udvikle og udbyde for at understøtte arbejdet i almen praksis. 
 
 • Deep End: Vores Klinik – din praksispartner samarbejder med “Deep end” om at sikre optimale forhold for klinikker placeret i områder med lav lægedækning. 
 
 • Vikarservice: Som en del af Vores Klinik – din praksispartner har du mulighed for gøre brug af vikarservice og venskabspraksis. 
 
 • Partnerskabsklinikker: Vi arbejder for at almen praksis i videst mulig omfang skal drives af ejerlæger, med tilstedeværelse i egen praksis og med fokus på trivsel, høj faglighed og kontinuitet. 

Ledelse og trivsel

 • Strategiplan for praksis: Vi kortlægger, sammen med dig som praksisejer, styrker og udfordringer for praksis og laver planer for de forandringer der er behov for i din praksis. 

 

 • Ledersparring: Ledelse er ikke kun vigtig, men afgørende for at praksis fungerer så der både er god trivsel, god økonomi og god faglig kvalitet med tid til de sårbare patienter. Vi tilbyder skræddersyede forløb til din praksis. 

 

 • Trivsel i praksis: Forskellige praksis arbejder forskelligt. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker for dit praksisliv og hjælper med at organisere praksis, så du får de bedste rammer for at trives i din praksis. 

 

 • Teamarbejde: Vi hjælper med at opkvalificere personale i praksis, så de altid kan varetage opgaver på et højt fagligt niveau. 

 

 • Læringskultur: Vi hjælper med at organisere praksis, så samarbejde og læringskultur i praksis understøtter både arbejdsglæde, kvalitet og økonomi. 

 

 • Mediation: Det vigtigste for kvalitet i behandlingen i praksis er godt arbejdsmiljø. Vi hjælper med mægling, konfliktløsning og trivselsinitiativer, der er skræddersyet til din praksis. 

Drift

 • Bogholderi: Vi sørger for bogholderi af praksis, der passer med det behov der er i netop din praksis. 

 

 • Regnskab og skat: Vi sørger for regnskab og SKAT for din praksis. 

 

 • Økonomisk plan for praksis: Med udgangspunkt i §87 opgørelse og klinikkens regnskab, lægges en plan for det kommende års økonomiske udvikling i praksis. 

 

 • Køb og salg af praksis: Vi hjælper med både køb og salg af praksis. Med udgangspunkt i at en god løsning, er en løsning som alle parter kan se sig selv i. 

 

 • Indkøb: VoresKlinik.info er en indkøbsforening, der samarbejder med relevante aktører om optimale aftaler om indkøb af alt fra IP-telefoni, lægepraksissystem, it systemer, utensilier og andre indkøb, hvor stordrift giver mening i almen praksis. 

 

 • Personalepleje: Hjælp til alt fra personalepleje, rekruttering og opkvalificering af personale. Det kan være hjælp til MUS samtaler, APV og praksismanager. 

Kunne du tænke dig at blive en del af Vores Klinik - din praksispartner?

Vi arbejder som læger meget solistisk i et kompliceret felt der hele tiden udvikler sig. Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab, hvor vi er optaget af at spille hinanden gode. Det betyder, at du får kolleger til sparring og hjælp samt vejledninger, fraser og instrukser til arbejdsdeling og hjælp i det daglige arbejde.