Kontakt os

Hvis du er blevet nysgerrig og har lyst til at høre mere om Vores Klinik – din praksispartner er du altid velkommen til at ringe eller skrive.

Hvis du har gode ideer til hvordan vi kan understøtte trivsel i praksis, faglig kvalitet og flere praksis drevet af ejerlæge er forslag og indspark mere end velkomne. 

Over 40 års kombineret erfaring og ekspertise i praksisudvikling

Hvad er Vores Klinik – din praksispartner?

Vores Klink har i mange år fungeret som indkøbsforening for praktiserende læger og har i dag 850 klinikker som medlemmer. Vores Klinik er ejet og drevet af foreningens medlemmer og udvikler de tilbud som foreningens medlemmer efterspørger.

Vi står et godt sted. Fordi vi er mange, står vi stærkere i forhold til at forhandle gode aftaler til foreningens medlemmer og udvikle nye løsninger.

Almen praksis er i en rivende udvikling. Det er positivt, men det betyder også at det bliver mere komplekst at drive praksis med højere krav til drift og organisering. 

For at sikre tid til kerneopgaven i praksis og for at understøtte trivsel i hverdagen, har vi derfor valgt, at udvikler os fra at være en indkøbsforening til også at understøtte ledelse og drift af praksis. Det kalder vi Vores Klinik – din praksispartner.

For at løse de opgaver der efterspørges, har vi lavet samarbejdsaftaler med flere underleverandører, der understøtter de behov der formuleres af andelsforeningens medlemmer.

+45 22 90 40 87

Vores Klinik - din praksispartner
Grønlandsvej 1, 2
8700 Horsens

info@voresklinik.info

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Vores Klinik – din praksispartner er et andelsselskab, der er ejet af de læger der er med i Vores Klinik – din praksispartner. PLO og DSAM er repræsenteret i bestyrelsen, for at sikre, at vi driver andelsforening i overensstemmelse med overenskomsten for almen praksis og DSAM´s pejlemærker for faglig kvalitet.

Du kan ringe eller skrive til Vores Klinik – din praksispartner og købe andelsbevis i foreningen. Når du er andelshaver, er du medejer af andelsforeningen og har adgang til forskellige tilbud afhængigt af medlemskab.

Hvis du ikke har mulighed for eller lyst til at nedsætte dig i egen praksis, kan du blive en del af Vores Klinik – din praksispartner vikarkorps.

Vi har fokus på kollegialt fællesskab, god trivsel og høj faglig kvalitet.
Hvis du har lyst til at være med i vores fællesskab, har du nu mulighed for at melde dig i vikarkorpset hos os.

Der er mulighed for at købe andelsbevis på to niveauer, afhængigt af dine behov.

Det er derudover muligt at købe tillægsydelser skræddersyet særlige behov i din praksis. 

Vores Klinik er et andelsselskab der er ejet og drevet af praktiserende læger, med det formål at flest mulige læger arbejder i egen klinik. Ved at sørge for alt det praktiske og hjælpe den enkelte klinik med at organisere arbejdet i klinikken, så der er de bedst mulige rammebetingelser for at trives i praksis.