HR og Løn

Her har du adgang til relevante resurcer med relation til HR og løn for dine medarbejdere

Løn

Adgang til lønadministration via Proløn

Mus

Forberedelse og indkaldelse til mus samtaler og arkiv

APV

Forberedelse og indkaldelse til APV samtaler og arkiv

Personalehåndbog

Ferie, fridage, sygdom og overarbejdsregistrering

Kontrakter

Ansættelseskontrakter

GDPR

Dokumenter og kontrakter med relation til GDPR

Fraværsregistrering

Ferie, fridage, sygdom og overarbejdsregistrering

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram til nye ansatte og uddannelseslæger

Kurser

Registrering af kurser og kursusbeviser for klinikkens ansatte