Kvalitet

Her kan du følge udviklingen i din praksis for dine patienter. Du finder udkast til opdaterede instrukser, fraser og vejledninger.

Instrukser, vejledninger og fraser

 • Instrukser:
 • Fraser:
 • Vejledninger
 • Klagesager
 • Relevante faneblade

Sårbare patienter

 • Patienter med flest kontakter til praksis:
 • Patienter med størst ddd. benzodiazepin
 • Patienter med størst ddd morfin
 • Patienter med fleste præperarter
 • Patienter med dårligst nyrefunktion

Udvalgte patientgrupper

 • Patienter der ikke har været til årsstatus
 • Patienter der ikke er tilmeldt kronikerhonorar
 • Patienter med højeste blodtryk
 • Patienter med højeste kolesterol
 • Patienter med højeste blodsukker

Hjælp til kvalitetsarbejde i din praksis

 • Sydpol: Regional hjælp til organisering og ledelse i din praksis
 • KiAP: Implementeringsvejledning i praksis
 • PLO-E: KGE moduler og relevante kurser
 • DSAM: Kvalitet i almen praksis

Kvalitetsprojekter i praksis?
Brug PDSA cirklen