Hvad giver mening for dig?

Jeg er praksisejer

Vi er som praksisejere forskellige og har derfor også forskellige behov. Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner kan du få hjælp til det der giver mening i din klinik.

Det kan være alt fra du som klinikejer kun får hjælp til indkøb til at du kan nøjes med at tage dig af patienterne og Vores klinik – din praksispartner (stort set) tager sig af resten.

Jeg er vikar

Hvis du ønsker at være vikar, tilbyder Vores Klinik – din praksispartner ansættelse på gode vilkår, med kontinuitet samt høj faglig og patientoplevet kvalitet.

Det gør vi ved at give dig de bedste rammebetingelser for at fungere som læge i praksis og ved at prioritere kontinuitet og fagligt fællesskab i praksis.

Jeg er presset

Hvis du driver klinik og ønsker at Vores Klinik – din praksispartner, overtager de støttefunktioner som skal understøttes, for at du kan fokusere på patientbehandlingen, er du velkommen til at kontakte os.

Vi tager udgangspunkt i kontinuitet som forudsætning for faglig og patientoplevet kvalitet. Vi hjælper derfor ejerlæger med at drive klinikker hvor du som ejerlæge har tilstedeværelse og driver klinikken i overensstemmelse med både PLO´s overenskomst og DSAM´s pejlemærker for almen praksis.