Om os - VKI

Andelsforenings formål

VoresKlinik handler B2B og har som formål at varetage andelshavernes fælles forretningsmæssige interesser gennem indgåelse - og udvikling af fælles indkøbsløsninger til klinikken.

Selskabet skal endvidere kunne påtage sig andre opgaver indenfor det lægefaglige - og sundhedsfaglige område, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, forudsat at sådanne aktiviteter tjener andelshavernes fælles forretningsmæssige interesser.