Vores Klinik - din praksispartner Praksisintra

Her har du adgang til alle de funktioner, du har brug for til organisering og drift af din praksis

Mærkedage/kalender

 • 5/5: 15 års fødselsdag for Lægehus fejres med pizza med familie
 • 2/6: Sommerfest:
 • 6/6: Lone fødselsdag 

Funktioner bag login

Her kan du tilgå dit praksisoverblik

Indkøb

 • Her kan du tilgå indkøb til praksis.
 • Positivlisten: Oversigt indkøb som betales af Regionen
 • Praksislisten: Rabataftaler på det du plejer at købe ud over positivlisten.

Kvalitetsoverblik

 • Hvem har ikke været til årsstatus?
 • Hvem er ikke på kronikerhonorar?
 • Hvordan ligger vi i forhold til klyngen?
 • Hvem er vores sårbare patienter?

Økonomisk overblik

 • Hvor er praksis i forhold til budget og plan for praksis.
 • Hvordan udvikler indtjening for personale sig i forhold til aftaler og forventninger?
 • Hvordan udvikler praksis sig fordelt på relevante ydelser?

Intranet

 • Intranet med opslagstavle, mærkedage og kalender. Skabeloner til instrukser, vejledninger og fraser for praksis.
 • Årshjul til planlægning og organisering af arbejdet i praksis.
  Nyheder fra klinikken, DSAM, PLO og Vores Klinik – din praksispartner.

HR, løn og regnskab

 • Vores Klinik – din praksispartner tilbyder samlet løsning med HR, løn og regnskab, der er optimeret til at du som klinikejer skal bruge mindst mulig tid på disse opgaver.
 • Der er adgang til tidsregistrering i forbindelse med sygdom og ferie ligesom der er APV, MUS og GDPR moduler til din praksis.

Netværk og Nyheder fra Vores Klinik – din praksispartner

 • Nyheder fra Vores Klinik – din praksispartner
 • Årsmøde for Vores Klinik – din praksispartner: Tema: Hvordan giver vi mere til de sårbare patienter, så vi får mere lighed i sundhed.

Vores ydelser

Faglig kvalitet

 • Fagligt fællesskab: Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab sammen med andre praktiserende læger der ønsker at almen praksis får bedre tid til kerneopgaven og ønsker at etablere et bæredygtigt alternativ til partnerskabsklinikker. Du får indflydelse på hvilke ydelser vi skal udvikle og udbyde for at understøtte arbejdet i almen praksis. 
 
 • Deep End: Vores Klinik – din praksispartner samarbejder med “Deep end” om at sikre optimale forhold for klinikker placeret i områder med lav lægedækning. 
 
 • Vikarservice: Som en del af Vores Klinik – din praksispartner har du mulighed for gøre brug af vikarservice og venskabspraksis. 
 
 • Partnerskabsklinikker: Vi arbejder for at almen praksis i videst mulig omfang skal drives af ejerlæger, med tilstedeværelse i egen praksis og med fokus på trivsel, høj faglighed og kontinuitet. 

Ledelse og trivsel

 • Strategiplan for praksis: Vi kortlægger, sammen med dig som praksisejer, styrker og udfordringer for praksis og laver planer for de forandringer der er behov for i din praksis. 

 

 • Ledersparring: Ledelse er ikke kun vigtig, men afgørende for at praksis fungerer så der både er god trivsel, god økonomi og god faglig kvalitet med tid til de sårbare patienter. Vi tilbyder skræddersyede forløb til din praksis. 

 

 • Trivsel i praksis: Forskellige praksis arbejder forskelligt. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker for dit praksisliv og hjælper med at organisere praksis, så du får de bedste rammer for at trives i din praksis. 

 

 • Teamarbejde: Vi hjælper med at opkvalificere personale i praksis, så de altid kan varetage opgaver på et højt fagligt niveau. 

 

 • Læringskultur: Vi hjælper med at organisere praksis, så samarbejde og læringskultur i praksis understøtter både arbejdsglæde, kvalitet og økonomi. 

 

 • Mediation: Det vigtigste for kvalitet i behandlingen i praksis er godt arbejdsmiljø. Vi hjælper med mægling, konfliktløsning og trivselsinitiativer, der er skræddersyet til din praksis. 

Drift

 • Bogholderi: Vi sørger for bogholderi af praksis, der passer med det behov der er i netop din praksis. 

 

 • Regnskab og skat: Vi sørger for regnskab og SKAT for din praksis. 

 

 • Økonomisk plan for praksis: Med udgangspunkt i §87 opgørelse og klinikkens regnskab, lægges en plan for det kommende års økonomiske udvikling i praksis. 

 

 • Køb og salg af praksis: Vi hjælper med både køb og salg af praksis. Med udgangspunkt i at en god løsning, er en løsning som alle parter kan se sig selv i. 

 

 • Indkøb: VoresKlinik.info er en indkøbsforening, der samarbejder med relevante aktører om optimale aftaler om indkøb af alt fra IP-telefoni, lægepraksissystem, it systemer, utensilier og andre indkøb, hvor stordrift giver mening i almen praksis. 

 

 • Personalepleje: Hjælp til alt fra personalepleje, rekruttering og opkvalificering af personale. Det kan være hjælp til MUS samtaler, APV og praksismanager. 

Kunne du tænke dig at blive en del af Vores Klinik - din praksispartner?

Vi arbejder som læger meget solistisk i et kompliceret felt, der hele tiden udvikler sig. Som medlem af Vores Klinik – din praksispartner, bliver du en del af et fagligt fællesskab, hvor vi er optaget af at spille hinanden gode. Det betyder at du får kolleger til sparring og hjælp samt vejledninger, fraser og instrukser til arbejdsdeling og hjælp i det daglige arbejde.