Persondatapolitik

Vores persondatapolitik gælder for samtlige oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, når du som andelshaver i VoresKlinik bruger vores hjemmeside, kommunikerer med os per e-mail eller telefon.

Du kan i det følgende læse om, hvilke data vi indsamler, hvordan og hvor længe vi behandler dine oplysninger. Sikker opbevaring og behandling af dine data er vigtig for os, og derfor er det vigtigt for os, at du her kan få et indblik.

På www.voresklinik.info finder du den aktuelle version af vores persondatapolitik.

Dataansvarlig

Voresklinik.info A.M.B.A., Grønlandsvej 1, 2., 8700 Horsens, CVR: 36480408.

Databeskyttelsesrådgiver

VoresKliniks ansvarlige (DPO) for overholdelse af EUs Databeskyttelsesforordning og vores persondatapolitik kan kontaktes på info@voresklinik.info.

Behandling af dine personoplysninger

VoresKliniks formål er i alle henseender at virke til gavn for andelshaverne. Derfor arbejder vi dagligt på at værne om dine interesser, også når vi håndterer dine personoplysninger. Lovgivningen stiller forskellige krav til vores behandling af personoplysninger ligesom vores vedtægter kan stille krav om behandling af visse personoplysninger.

Uanset om du er ANDELSHAVER, JOBANSØGER, eller måske blot BESØGENDE på vores hjemmeside, så behandler vi dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan levere de ydelser, som du efterspørger, samtidigt med at vi udadtil lever op til de forpligtelser, som vi rent lovgivningsmæssigt er tilsagt.

Dette kan eksempelvis være din anvendelse af gennemstillingsløsninger (Single Sign On), vores webapplikation eller hjemmeside, kontakt med vores administrative funktioner, en ansøgning du har sendt og andre sammenhænge, hvor det er nødvendigt at behandle dine personoplysninger.

Langt den overvejende del af personoplysninger vi modtager kommer direkte fra dig selv. Det kan være dit navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse og CVR-nr. Og vi skal i betalingssammenhænge leve op til gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven og betalingstjenesteloven (GDPR Art.6(1)(c) & Databeskyttelsesloven §11, stk. 2(1)).

Ved tegning af et andelsbevis giver du samtidig dit udtrykkelige samtykke til, at vi må dele almindelige brugeroplysninger som e-mail adresse, CVRnr. samt adresseoplysninger med vores samarbejdspartnere. Alene med det formål at kunne handle hos de pågældende 3. parter. Senere tilbagekaldelse af samtykke kan medføre ophør af status som andelshaver. Senere tilbagekaldelse af samtykke kan ske via e-mail til info@voresklinik.info.

Når du besøger vores hjemmeside eller benytter vores app, indsamler vi oplysninger om din adfærd for at lære mere om, hvordan vores services benyttes. Det gør vi for at kunne gøre dem bedre for dig. (GDPR Art.6(1)(f))

Når du søger om et job hos os, behandler vi alene de oplysninger, der fremgår af det materiale, du sender til os. Dine oplysninger er udelukkende tilgængelige for de medarbejdere, der forestår ansættelsesprocessen.

På vores hjemmeside bruger vi ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores serversoftware til din browser (webfortolker) og gemmes på din computers harddisk eller din mobile enhed. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at holde dig opdateret, når du modtager en cookie. Så har du mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Funktionen kan også slås fra, men så risikerer du at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

Du kan læse mere om, hvilke cookies vi anvender og hvorfor på vores side ”Cookie info”: https://www.voresklinik.info/om-voresklinik/cookies-info

Er du andelshaver hos os, anvender vi eksempelvis dine personoplysninger til at:

Varetage dit medlemskab som andelshaver (GDPR Art.6(1)(b))
Informere dig om relevante ændringer i dit medlemskab (GDPR Art.6(1)(b))
Informere dig om tilbud fra VoresKlinik eller vores samhandelspartnere (GDPR Art.6(1)(a))
Funktioner på vores hjemmeside/APPs (GDPR Art.6(1)(b))
Besvarelse og efterkommelse af dine spørgsmål/anmodninger (GDPR Art.6(1)(b))

Søger du job hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
Vurdering af dine kompetencer (GDPR Art.6(1)(f))
Kontakt om en eventuel jobsamtale eller uddybning af fremsendte dokumenter (GDPR Art.6(1)(f))

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:
kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig (GDPR Art.6(1)(f))
udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside (GDPR Art.6(1)(f))optimere vores hjemmesides indretning (GDPR Art.6(1)(f))

Når du bliver andelshaver og indgår aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi behandler også dine almindelige personoplysninger, hvis du f.eks. har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger i den forbindelse er GDPR Art.6(1)(b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Vi behandler også almindelige personoplysninger om dig, når det er i vores legitime interesse (GDPR Art.6(1)(f)). Eksempelvis i at kende til dine præferencer som medlem, så vi bedre kan sørge for at indgå aftaler om bonus hos relevante erhvervsdrivende til gavn og glæde for dig og alle de andre medlemmer af VoresKlinik. 

I særlige tilfælde er vi også retsligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig (GDPR Art.6(1)(c) & Databeskyttelsesloven §11, stk. 2(1)). For ekempel til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven, betalingstjenesteloven, hvidvaskloven mv. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CVR-nr. 

Er du ikke andelshaver hos os, men f.eks. blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering, sikkerhed ifm. vores webhosting mv. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. (GDPR Art.6(1)(f))

Videregivelse af dine personoplysninger

Udover i det omfang det er nødvendigt for at varetage dit medlemskab af andelsforeningen, videregiver vi ikke dine personlige oplysninger til andre dataansvarlige uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

Er du andelshaver behandler vi dine personoplysninger i op til 5 år + indeværende regnskabsår regnet fra din seneste aktivitet.

Udover dette bestræber vi os kontinuerligt på at slette eller anonymisere dine personoplysninger, så snart de ikke længere er relevante for formålet, ligesom vi bestræber os på at behandle et minimum af personoplysninger.

Dine rettigheder

Ved at skrive til os på info@voresklinik.info kan du udøve dine rettigheder iht. Databeskyttelseslovgivningen.

Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, indsigelse mod, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os).

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det hjælper vi dig naturligvis med i forbindelse med håndteringen af din henvendelse – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, have dig som medlem, etc.

Sikkerhed

I VoresKlinik.info er behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik. Vores IT- og sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Opdatering af denne persondatapolitik

VoresKlinik.info er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne persondatapolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne persondatapolitik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af persondatapolitikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af persondatapolitikken.

Cookies

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Voresklinik Din praksispartner A.M.B.A
Grønlandsvej 1, 2
8700 Horsens
Telefon: 22 67 47 00
Email: info@voresklinik.info